Política de privacidade

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, mediante a aceptación da presente Política de Privacidade prestas o teu consentimento informado, expreso, libre e inequívoco para que os datos persoais que proporcións a través da páxina web casaldecreacion. com (en diante SITIO WEB) sexan incluídos nun ficheiro de “USUARIOS DA WEB e SUBSCRITORES” e “CLIENTES” cuxos datos aparecen ao comezo do aviso:

 • A miña denominación social é: Vanesa Iglesias Casal
 • Mi CIF/  NIF 45847759L
 • O meu domicilio social atopase en A Pedriña, Mouteira, 8. 36688. A Estrada. Pontevedra.
 • Email: hello@casaldecreacion.com

Todo iso debidamente inscrito ante a axencia Española de Protección de Datos e respecto do que Casal de Creación garante que se aplicaron as medidas de seguridade tanto organizativas como técnicas requiridas polo Real Decreto 1720/2007.

A presente Política de Privacidade será válida unicamente para os datos de carácter persoal obtidos no Sitio web, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo se estas atópanse enlazadas polo Sitio web.

Con iso manifesto o meu compromiso por manter e garantir as relacións comerciais de forma seguridade mediante a protección dos datos persoais e garantindo o dereito á privacidade de cada un dos usuarios do noso sitio web.

1. FINALIDADE DOS DATOS SOLICITADOS E CONSENTIMENTO Ao TRATAMENTO

Segundo o establecido no artigo 5 da LOPD, infórmase o USUARIO que, a través dos formularios de contacto, ou subscricións solicítanse datos, que se almacenan nun ficheiro, coa exclusiva finalidade de envío de comunicacións electrónicas, tales como: boletíns ( newsletters), novas entradas ( posts), ofertas comerciais, así como outras comunicacións
que Casal de Creación entende interesantes para os seus USUARIOS. Os campos marcados como de enchemento obrigatorio, son imprescindibles para realizar a finalidade expresada. Así mesmo poderá dar cumprimento mediante os datos, aos requirimentos solicitados polos USUARIOS.

Unicamente o titular terá acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos,
compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.

A aceptación da política de privacidade, mediante o procedemento establecido de opt- in, entenderase para todos os efectos como a prestación de CONSENTIMENTO TACITO E INEQUIVOCO – do artigo 6 da LOPD– do USUARIO ao tratamento dos datos de carácter persoal nos termos que se expoñen no presente documento, así como á transferencia internacional de datos que se produce, exclusivamente debido á localización física das instalacións dos provedores de servizos e encargados do tratamento de datos.

2. CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE APLICACIÓN

Este SITIO WEB cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da devandita Lei Orgánica e demais normativa vixente e de aplicación en cada momento, velando por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Así mesmo, o SITIO WEB informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao USUARIO para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

En cumprimento do establecido na LOPD, informámoslle que os datos fornecidos, así como aqueles datos derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros do SITIO WEB e tratados para a finalidade de atender a súa solicitude e o mantemento da relación que se estableza nos formularios que subscriba.

Adicionalmente, o USUARIO consente o tratamento dos seus datos coa finalidade de informarlles, por calquera medio, incluído o correo electrónico, de produtos e servizos do SITIO WEB.

En caso de non autorizar o tratamento dos seus datos coa finalidade sinalada anteriormente, o USUARIO poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos máis adiante no apartado “Exercicio de Dereitos ARCO”.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Casal de Creación infórmalle que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo iso de conformidade co previsto no Art. 9 da LOPD e o Título VIII do RLOPD.

Así mesmo, Casal de Creación estableceu medidas adicionais en orde a reforzar a confidencialidade e integridade da información na súa organización. Mantendo continuamente a supervisión, control e avaliación dos procesos para asegurar o respecto á privacidade dos datos.

4. EXERCICIO DE DEREITOS ARCO: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Aquelas persoas físicas que facilitasen os seus datos a través da web, poderán dirixirse ao titular da mesma co fin de poder exercitar @gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus ficheiros.

O método máis rápido e sinxelo sería accedendo na túa conta de usuario directamente e modificar os teus datos ou borrar a túa conta de usuario. Calquera información que necesitemos almacenar, en virtude dunha obrigación legal ou contractual, será bloqueada e só utilizada para #o devanditos #fin en lugar de ser borrada. O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida a Casal de Creación con referénciaa “Protección de datos”, especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude na seguinte dirección:

 • Casal de Creación
 • Tamén poderá exercitar os dereitos ARCO, a través do correo electrónico: hello@casaldecreacion.com

5. LINKS OU ENLACES EXTERNOS

Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír hipervínculos a outros sitios que non son operados ou controlados polo Sitio web. Por iso Casal de Creación non garante, nin se fai responsable da licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade. Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos a Casal de Creación, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns e coñecer o noso traballo, aínda que non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros a información, contidos e servizos dispoñibles nos sitios enlazados, nin aproba, supervisa ou controla de ningún xeito os contidos e servizos e calquera material de calquera natureza existente nos mesmos. Casal de Creación non se responsabiliza en ningún caso dos resultados
que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás devanditos ligazóns.

6. MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Casal de Creación resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso da Web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación dos mesmos.

7. RESPONSABLE DO FICHEIRO, E ENCARGADOS DO TRATAMENTO

O responsable do ficheiro de datos é Casal de Creación. Como encargados do tratamento alleos ó citado responsable:

Casal de Creación contratou os servizos de Hosting a OVH HISPANO SLU., empresa inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid,  no tomo 19.514, folio 77,  sección 8, folla M-342678 , con domicilio social en  CC/Alcalá, nº 21, 5º Dcha – 28014 Madrid – España.  e CIF 83834747 , que proporciona os servicios de hosting de casaldecreacion.com

Pódese consultar a política de privacidade e demais aspectos legais da devandita compañía na seguinte ligazón: https://www.ovh.es/soporte/documentos_legales/

8. SERVIZOS OFRECIDOS POR TERCEIROS NESTA WEB

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da súa actividade, A Web utiliza os seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

 1. Hosting: OVH
 2. Plataforma web: WordPress.org
 3. Política de privacidade de fontes de rastreo empregadas neste sitio: Google (Analytics)

Nesta web tamén se estudan as preferencias dos seus usuarios, as súas características demográficas, os seus patróns de tráfico, e outra información en conxunto para comprender mellor quen constitúen a nosa audiencia e que é o que necesita. O rastrexo das preferencias dos nosos usuarios tamén nos axuda a mostrarlle os avisos publicitarios máis relevantes.

O usuario e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica, poderá establecer un Hiperenlace ou dispositivo técnico de ligazón (por exemplo, links ou botóns) desde o seu sitio web á Web (o “ Hiperenlace“). O establecemento do Hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre A Web e o propietario do sitio ou da páxina web na que se estableza o
Hiperenlace, nin a aceptación ou aprobación por parte da Web dos seus contidos ou servizos.

En todo caso, a Web resérvase o dereito de prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera Hiperenlace ao Sitio web.

9. ¿ NON DESEXAS RECIBIR INFORMACIÓN DE NÓS OU DESEXAS REVOCAR O TEU CONSENTIMIENTO?

De conformidade co disposto na Lei 34/20023, do 11 de xuño de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico podes opoñerche ao uso da súa información para fins publicitarios, investigacións de mercado ou desenvolvemento de enquisas de satisfacción en calquera momento, así como revogar o teu consentimento en calquera momento (sen efecto retroactivo).

Para esto, deberás enviar un correo electrónico á dirección hello@casaldecreacion.com

Se recibiches publicidade por correo electrónico, tamén poderás opoñerche desde o devandito correo electrónico, picando na ligazón incluída no mesmo seguindo as instrucións que che sexan facilitadas. Por favor, ten en conta que os nosos sistemas poden requirir un lapso de tempo que en ningún caso superará 48 horas para que a túa oposición ou revogación fáganse efectivas, entendéndose que durante o devandito período de tempo podes seguir recibindo mensaxes.

En relación coa xestión dos teus datos asociados aos perfís sociais de Casal de Creación, o exercicio do dereito de acceso, dependerá da funcionalidade da rede social e as posibilidades de acceso á información dos perfís dos usuarios. Con relación aos dereitos de acceso e rectificación, recomendámoslle que só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de Casal de Creación.

Ademais poderá deixar de interactuar, seguir ou recibir información dos perfís sociais de Casal de Creación, eliminar os contidos que deixen de interesarche ou restrinxir con quen comparte as súas conexións, mediante os mecanismos estipulados nas diferentes redes sociais.

O usuario poderá acceder ás políticas de privacidade de cada Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade. Casal de Creación anima aos usuarios para familiarizarse coas condicións de uso das distintas redes sociais antes de comezar a usalas.

 1. Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 2. Google: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
 3. Twitter: https://twitter.com/privacy

10. ACEPTACIÓN E CONSENTIMIENTO

O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Casal de Creación na forma e para as finalidades indicadas no aviso legal.

11. CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Casal de Creación resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, o Prestador anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.